Mộ lục giác đá

Mộ đá lục giác hay mộ đá lục lăng là mẫu mộ có sáu mặt trạm trổ hoa văn tinh tế, thường gồm sáu tấm bưng ghép lại có cấu trúc tương tự mộ đá bát giác.

Hình lục giác là hình chúng ta hay bắt gặp trong tự nhiên như hình tổ ong, hình bong bóng, hình khung con sao biển… Dựa trên ý nghĩa này, Mộ đá lục giác hay mộ đá lục lăng được thiết kế dựa trên hình lục giác đó.

Mộ đá lục giác hay mộ đá lục lăng được thiết kế một cách cân đối, hài hòa tuỳ theo kích thước đất và không gian mà gia đình sử dụng.