Mộ đá hai mái

 Mộ đá hai mái hay còn gọi là mộ đá hai đao là loại mộ tương đối phổ thông ngày nay, thích hợp cho mộ đơn và trong những khu lăng mộ có diện tích lớn. Có nhiều mẫu mộ đá hai mái như loại mái đao lá, mái đao rồng, mái đao mây, mái ngói ống và mái ngói vảy … Loại mộ này có chiều cao trung bình trên 2m, các số đo đều theo thước Lỗ Ban.