Mộ bát giác đá

Mộ đá bát giác là loại mộ có tám mặt, được lấy ý tưởng từ bốn phương tám hướng. Thường được dùng để làm mộ tổ.

Mộ bát giác đá được ghép bởi nhiều mảng ghép, mỗi một mảnh ghép là một phiến đá nguyên khối tự nhiên, các mảnh ghép liên kết với nhau bằng mọng. Nếu kích mộ đá bát giác nhỏ có thể làm liền khối và chạm hoa văn xung quanh.